ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΑΠΟΝΟΜΗ CAC - CACIB
Σκύλοι ελληνικής ιδιοκτησίας που είναι εγγεγραμμένοι στο Γενεαλόγιο του Κυνολογικού Ομίλου Ελλάδος (ΒΕΚ ή ΒΕΑ), καθώς και σκύλοι που ανήκουν σε αλλοδαπό και είναι εγγεγραμμένοι στο Γενεαλόγιο του Κυνολογικού Ομίλου της χώρας του ιδιοκτήτη, έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες :

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΤΡΟΦΕΙΩΝ (τουλάχιστον τρεις σκύλοι)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟΓΟΝΩΝ (πατέρας ή μητέρα και τουλάχιστον τρεις απόγονοι)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΖΕΥΓΟΥΣ (αρσενικός και θηλυκός της ιδίας ιδιοκτησίας)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΕΑΡΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :
- Στην φυλή Ντόμπερμαν αποδίδονται 4 x CAC (Αρσενικών Μ-Π, Θηλυκών Μ-Π, Αρσενικών Κ-Π, Θηλυκών Κ-Π) και αντίστοιχα 4 x RCAC.
- Στην φυλή Ντόμπερμαν αποδίδονται 2 x CACIB (Αρσενικών, Θηλυκών) και αντίστοιχα 2 x RCACIB.
- Σκύλος φυλής Ντόμπερμαν στον οποίο έχουν απονεμηθεί τέσσερα Πιστοποιητικά Ικανότητος Πρωταθλήματος (C.A.C.) από τρεις διαφορετικούς κριτές, εκ των οποίων τα δύο τουλάχιστον σε Έκθεση Μορφολογίας του Ο.Κ.Ν.Ε., και έχει περάσει επιτυχώς τις εξετάσεις TOC, ΕΕΙΠ και ΕΔΑ, αποκτά τον τίτλο του Πρωταθλητού Ελλάδος (CH.GR.), ο οποίος συνοδεύει στο εξής το όνομά του. Σε περίπτωση που ο σκύλος κατέχει τίτλο εργασίας IPO ή SchH αρκούν οι εξετάσεις TOC και ΕΔΑ και τρία CAC αντί τεσσάρων από τρεις διαφορετικούς κριτές, εκ των οποίων τα δύο τουλάχιστον σε Έκθεση Μορφολογίας του Ο.Κ.Ν.Ε

Πηγή:
http://www.dobermannclub.gr

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΑΠΟΝΟΜΗ CAC
Σκύλοι ελληνικής ιδιοκτησίας που είναι εγγεγραμμένοι στο Γενεαλόγιο του Κυνολογικού Ομίλου Ελλάδος (ΒΕΚ ή ΒΕΑ), καθώς και σκύλοι που ανήκουν σε αλλοδαπό και είναι εγγεγραμμένοι στο Γενεαλόγιο του Κυνολογικού Ομίλου της χώρας του ιδιοκτήτη, έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες :

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΤΡΟΦΕΙΩΝ (τουλάχιστον τρεις σκύλοι)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟΓΟΝΩΝ (πατέρας ή μητέρα και τουλάχιστον τρεις απόγονοι)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΖΕΥΓΟΥΣ (αρσενικός και θηλυκός της ιδίας ιδιοκτησίας)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΕΑΡΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :
- Στην φυλή Ντόμπερμαν αποδίδονται 4 x CAC (Αρσενικών Μ-Π, Θηλυκών Μ-Π, Αρσενικών Κ-Π, Θηλυκών Κ-Π) και αντίστοιχα 4 x RCAC.
- Σκύλος φυλής Ντόμπερμαν στον οποίο έχουν απονεμηθεί τέσσερα Πιστοποιητικά Ικανότητος Πρωταθλήματος (C.A.C.) από τρεις διαφορετικούς κριτές, εκ των οποίων τα δύο τουλάχιστον σε Έκθεση Μορφολογίας του Ο.Κ.Ν.Ε., και έχει περάσει επιτυχώς τις εξετάσεις TOC, ΕΕΙΠ και ΕΔΑ, αποκτά τον τίτλο του Πρωταθλητού Ελλάδος (CH.GR.), ο οποίος συνοδεύει στο εξής το όνομά του. Σε περίπτωση που ο σκύλος κατέχει τίτλο εργασίας IPO ή SchH αρκούν οι εξετάσεις TOC και ΕΔΑ και τρία CAC αντί τεσσάρων από τρεις διαφορετικούς κριτές, εκ των οποίων τα δύο τουλάχιστον σε Έκθεση Μορφολογίας του Ο.Κ.Ν.Ε.

Πηγή:
http://www.dobermannclub.gr

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΝΟΜΗ Π.Ι.Π.Ε.Ε.
Οι Εκθέσεις αυτές διοργανώνονται μόνο από τον Κυνολογικό Όμιλο Ελλάδος και δικαίωμα συμμετοχής έχουν σκύλοι μόνο Ελληνικής Εκτροφής. Η πρόταση που απονέμεται είναι για το Πιστοποιητικό Ικανότητος Πρωταθλητού Ελληνικής Εκτροφής.
Οι κατηγορίες είναι οι ίδιες με αυτές των Εθνικών Εκθέσεων και όπου απονέμεται η πρόταση CAC αυτομέτως απονέμεται και η πρόταση ΠΙΠΕΕ.Οι ειδικές κατηγορίες είναι οι ίδιες με των άλλων Εθνικών Εκθέσεων.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :
- Στην φυλή Ντόμπερμαν αποδίδονται 4 x ΠΙΠΕΕ (Αρσενικών Μ-Π, Θηλυκών Μ-Π, Αρσενικών Κ-Π, Θηλυκών Κ-Π) και αντίστοιχα 4 x ΑΠΙΠΕΕ.
- Σκύλος φυλής Ντόμπερμαν στον οποίο έχουν απονεμηθεί τρία Πιστοποιητικά Ικανότητος Πρωταθλητού Ελληνικής Εκτροφής (ΠΙΠΕΕ) από τρεις διαφορετικούς κριτές,
αποκτά τον τίτλο του Πρωταθλητού Ελληνικής Εκτροφής.

Πηγή:
http://www.dobermannclub.gr

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΜΕ ΑΠΟΝΟΜΗ CAC
Σκύλοι ελληνικής ιδιοκτησίας που είναι εγγεγραμμένοι στο Γενεαλόγιο του Κυνολογικού Ομίλου Ελλάδος (ΒΕΚ ή ΒΕΑ), καθώς και σκύλοι που ανήκουν σε αλλοδαπό και είναι εγγεγραμμένοι στο Γενεαλόγιο του Κυνολογικού Ομίλου της χώρας του ιδιοκτήτη, έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες :

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗΣ (Θηλυκών Μ-Π, Θηλυκών Κ-Π, Αρσενικών Μ-Π, Αρσενικών Κ-Π)
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα κουτάβια ηλικίας από 3 έως 6 μηνών.
ΚΟΥΤΑΒΙΩΝ (Θηλυκών Μ-Π, Θηλυκών Κ-Π, Αρσενικών Μ-Π, Αρσενικών Κ-Π)
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα κουτάβια ηλικίας από 6 έως 9 μηνών.
ΝΕΑΡΩΝ (Θηλυκών Μ-Π, Θηλυκών Κ-Π, Αρσενικών Μ-Π, Αρσενικών Κ-Π)
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι σκύλοι από 9 έως 12 μηνών.
ΕΦΗΒΩΝ (Θηλυκών Μ-Π, Θηλυκών Κ-Π, Αρσενικών Μ-Π, Αρσενικών Κ-Π)
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι σκύλοι από 12 έως 18 μηνών.
ΑΝΟΙΧΤΗΣ (Θηλυκών Μ-Π, Θηλυκών Κ-Π, Αρσενικών Μ-Π, Αρσενικών Κ-Π)
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι σκύλοι από 15 μηνών και άνω. Η κατηγορία αυτή συμμετέχει στη διαδικασία για την απονομή τίτλου C . A . C .
ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Θηλυκών Μ-Π, Θηλυκών Κ-Π, Αρσενικών Μ-Π, Αρσενικών Κ-Π)
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι σκύλοι που είναι κάτοχοι τίτλου εργασίας (τουλάχιστον SchH I ή IPO I). Η κατηγορία αυτή συμμετέχει στη διαδικασία για την απονομή τίτλου C . A . C . ( βλ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1 )
ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ (Θηλυκών Μ-Π, Θηλυκών Κ-Π, Αρσενικών Μ-Π, Αρσενικών Κ-Π)
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν υποχρεωτικά οι σκύλοι που είναι ήδη κάτοχοι 4 CAC εκ των οποίων 2 τουλάχιστον στον ΟΚΝΕ και δεν έχουν περάσει τις εξετάσεις TOC , ΕΕΙΠ και ΕΔΑ. Η κατηγορία αυτή δεν συμμετέχει στη διαδικασία για την απονομή τίτλου C . A . C .
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ (Θηλυκών Μ-Π, Θηλυκών Κ-Π, Αρσενικών Μ-Π, Αρσενικών Κ-Π)
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν υποχρεωτικά οι σκύλοι που είναι ήδη κάτοχοι του τίτλου του Πρωταθλητού Ελλάδος. Η κατηγορία αυτή δεν συμμετέχει στη διαδικασία για την απονομή τίτλου C . A . C . ( βλ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1 )
ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ (Θηλυκών Μ-Π, Θηλυκών Κ-Π, Αρσενικών Μ-Π, Αρσενικών Κ-Π)
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι σκύλοι που είναι άνω των 7 ετών. Η κατηγορία αυτή δεν συμμετέχει στη διαδικασία για την απονομή τίτλου C . A . C . και "Καλύτερος φυλής".

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΤΡΟΦΕΙΩΝ (τουλάχιστον τρεις σκύλοι)
Στην κατηγορία αυτή μπορούν να λάβουν μέρος σκύλοι άνω των 9 μηνών που φέρουν την επωνυμία του παρουσιαζόμενου εκτροφείου. Οι σκύλοι πρέπει να έχουν λάβει προηγουμένως τουλάχιστον το χαρακτηρισμό "Πολύ Καλός" στην Κατηγορία τους. Θετικό είναι οι σκύλοι να μην ανήκουν στην ίδια τοκετομάδα. Επίσης δεν είναι υποχρεωτικό να ανήκουν ακόμα στον εκτροφέα.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟΓΟΝΩΝ (πατέρας ή μητέρα και τουλάχιστον τρεις απόγονοι)
Στην κατηγορία αυτή μπορούν να λάβουν μέρος σκύλοι άνω των 9 μηνών που προέρχονται από τον ίδιο πατέρα και από δύο διαφορετικές μητέρες (ή αντίστροφα). Οι σκύλοι πρέπει να έχουν λάβει προηγουμένως τουλάχιστον το χαρακτηρισμό "Πολύ Καλός" στην Κατηγορία τους. Οι σκύλοι δεν είναι υποχρεωτικό να ανήκουν στον ίδιο ιδιοκτήτη. Ο γεννήτορας παρουσιάζεται με τους απογόνους αλλά δεν είναι υποχρεωτικό να έχει παρουσιαστεί προηγουμένως σε κάποια βασική κατηγορία της ίδιας έκθεσης, αρκεί να έχει λάβει τον χαρακτηρισμό τουλάχιστον "Πολύ Καλός" σε άλλη έκθεση του Ομίλου.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΖΕΥΓΟΥΣ (αρσενικός και θηλυκός της ιδίας ιδιοκτησίας)
Στην κατηγορία αυτή μπορούν να λάβουν μέρος ένας αρσενικός και ένας θηλυκός σκύλος που ανήκουν στον ίδιο ιδιοκτήτη. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας ενός σκύλου, ο ένας από τους ιδιοκτήτες πρέπει να είναι κοινός και στους δύο σκύλους.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΕΑΡΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
Στην κατηγορία αυτή αξιολογείται αποκλειστικά και μόνο ο τρόπος χειρισμού και η ικανότητα των παιδιών, ηλικίας 6 ως 16 ετών, να παρουσιάσουν τους σκύλους σύμφωνα με τον τρόπο που ενδείκνυται για τη φυλή Ντόμπερμαν. Η μορφολογική αξία του σκύλου δεν επηρεάζει την απόφαση του κριτή σε αυτήν την εξέταση. Συγκεκριμένα, ο κριτής λαμβάνει υπόψη του τον τρόπο παρουσίασης του σκύλου, τον έλεγχο του σκύλου κατά την εξέταση των δοντιών, το χειρισμό του σκύλου κατά την κίνηση, τον έλεγχο του σκύλου όσο βρίσκεται μέσα στο στίβο και τη σχέση του σκύλου με το παιδί που τον παρουσιάζει.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

1. Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό του Ο.Κ.Ν.Ε. (Κεφ.ΙΙΙ,Αρθρο 2.22) όσοι σκύλοι συμμετέχουν στις κατηγορίες Εργασίας και Πρωταθλητών, οφείλουν να υποστούν την δοκιμασία θάρρους και μαχητικότητας (μία αιφνίδια κοντινή και μία μακρινή επίθεση) πριν από την κρίση μορφολογίας (εφόσον το επιτρέπει ο χώρος στον οποίο γίνεται η Έκθεση). Σε περίπτωση αποτυχίας, ο μορφολογικός χαρακτηρισμός εκπίπτει κατά μια κλίμακα. Για τις υπόλοιπες κατηγορίες, η δοκιμασία είναι προαιρετική.
2. Σκύλος φυλής Ντόμπερμαν στον οποίο έχουν απονεμηθεί τέσσερα Πιστοποιητικά Ικανότητος Πρωταθλήματος (C.A.C.) από τρεις διαφορετικούς κριτές, εκ των οποίων τα δύο τουλάχιστον σε Έκθεση Μορφολογίας του Ο.Κ.Ν.Ε., και έχει περάσει επιτυχώς τις εξετάσεις TOC, ΕΕΙΠ και ΕΔΑ, αποκτά τον τίτλο του Πρωταθλητού Ελλάδος (CH.GR.), ο οποίος συνοδεύει στο εξής το όνομά του. Σε περίπτωση που ο σκύλος κατέχει τίτλο εργασίας IPO ή SchH αρκούν οι εξετάσεις TOC και ΕΔΑ και τρία CAC αντί τεσσάρων από τρεις διαφορετικούς κριτές, εκ των οποίων τα δύο τουλάχιστον σε Έκθεση Μορφολογίας του Ο.Κ.Ν.Ε.

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΚΝΕ - DVGrSgSchau

Το ετήσιο Πρωτάθλημα Μορφολογίας του ΟΚΝΕ είναι η κορυφαία Μορφολογική Εκδήλωση του Ομίλου μας. Διοργανώνεται ΜΟΝΟ από τον Όμιλο απευθείας και όχι μέσω Παραρτημάτων. Οι τίτλοι που απονέμονται είναι οι κορυφαίοι για την φυλή ΝΤΟΜΠΕΡΜΑΝ.


ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  

ΝΕΑΡΩΝ (Θηλυκών Μ-Π, Θηλυκών Κ-Π, Αρσενικών Μ-Π, Αρσενικών Κ-Π)
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι σκύλοι από 9 έως 12 μηνών.
ΕΦΗΒΩΝ (Θηλυκών Μ-Π, Θηλυκών Κ-Π, Αρσενικών Μ-Π, Αρσενικών Κ-Π)
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι σκύλοι από 12 έως 18 μηνών.
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ (Θηλυκών Μ-Π, Θηλυκών Κ-Π, Αρσενικών Μ-Π, Αρσενικών Κ-Π)
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι σκύλοι από 15 μηνών και άνω, που πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, όπως αυτές διαμορφώνονται κάθε έτος με απόφαση του Δ.Σ. Για το έτος 2009 ο σκύλος πρέπει να έχει περάσει TOC και ΕΔΑ. Την ημέρα του Πρωταθλήματος ο σκύλος οφείλει να υποστεί την δοκιμασία "θάρρους και μαχητικότητας" (μία αιφνίδια κοντινή και μία μακρινή επίθεση). Σκύλος που αποτυγχάνει, δεν έχει δικαίωμα περαιτέρω συμμετοχής. Επίσης κατά τη διάρκεια της Μορφολογικής Εξέτασης, ακούγονται δύο τουλάχιστον πυροβολισμοί από όπλο διαμετρήματος 6 mm. Σκύλος που επιδεικνύει κροτοφοβία, απορρίπτεται.ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

4x ΕΛΠΙΔΑ ΟΚΝΕ - DVGrHope (Κατηγορίες Νέων)
4x
ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΟΚΝΕ - DVGrPromise (Κατηγορίες Εφήβων)
4x
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΟΚΝΕ - DVGrSieger (Κατηγορίες Πρωταθλήματος)
4x
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΟΚΝΕ - vizeDVGrSieger (Κατηγορίες Πρωταθλήματος)
4x
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΟΚΝΕ - DVGr Best Attack (Κατηγορίες Πρωταθλήματος)

Πηγή:
http://www.dobermannclub.gr

Member of the Greek Dobermann Club & Kennel Club of Greece
Copyright © - 2004 / 2012 - Herenya Kennels / MW Design - All rights Reserved.